deutsch english česky po slovensky

>  slova

Přeložit

Během svého studijního pobytu na FF UK v Praze jsem objevil lásku k překládání. Uvědomil jsem si tam totiž, že se skoro s nikým ze svých kamarádů nemohu podělit o velký zážitek: o četbu českých románů a povídek. Viděl jsem tehdy jenom jedno řešení: musel jsem překládat sám. Tak během podzimu 1994 vznikly první texty.

Prezentovat

Později jsem dostal možnost prezentovat výsledky své práce i v rámci autorských čtení a moderovat i podobné akce, např. v Českém Centru v Berlíně nebo na mezinárodních knižních veletrzích v Lipsku a ve Frankfurtu nad Mohanem.

Zprostředkovat

V rámci mé činnosti v oblasti literatury se mi podařilo navázat četné kontakty k autorům, nakladatelstvím a agenturám. "Vedlejším efektem" bylo, že se mezitím také snažím zprostředkovat díla české a slovenské literatury, která mě opravdu nadchla, do německy mluvících zemí a zpřístupnit je tamnímu publiku.

slova
místa