deutsch english česky po slovensky

ukazovat: Berlín  <  místa  <

Zevnitř a zvenčí

Berlín je mým domovem a životní láskou. Od začátku jsem se snažil pozorovat město nejen zvenčí, ale porozumět mu i zevnitř. A tak bylo logické, že jsem začal ukázat město jiným lidem, chtěl jsem se s nimi podělit o radost ze svých poznatků a zážitků.

Vlevo a vpravo

Berlín je plný historie. Ve struktuře města, ve vedení ulic a železničních tratí, v poloze náměstí a budov, vlevo a vpravo, mimo vyšlapané cesty se skrývají často překvapující detaily. Ale pozor: Berlín na mnoha místech také lže!

Nahoru a dolů

Pojďte se mnou na exkurzi, ukážu Vám celé město nebo vyrazíme na tématickou výpravu: architek- tura, literatura, doprava nebo jakekoliv jiné téma dle Vašeho výběru. Přitom si lze Berlín prohlédnout nejen autobusem, ale i pěšky (případně v kombi- naci s městskou hromadnou dopravou) nebo na kole. Mohu pro Vás sestavit prohlídky všemi druhy dopravy. Vystoupám s Vámi vysoko nahoru, se- stoupím hluboko dolů – aby Vaší pozornosti neunikl žádný kout.

slova
místa