deutsch english česky po slovensky

>  slova  >  zprostředkovat

Vybudovat sítě

Mou činností na mezinárodních knižních veletrzích v Lipsku a ve Frankfurtu nad Mohanem jsem nejen mohl navázat kontakty k četným českým a slo- venským autorům a jejich nakladatelstvím, nýbrž jsem se dostal do styku i s německými a rakous- kými nakladatelstvími a literárními agenturami.

Pěstovat kontakty

U těchto institucí se snažím uplatnit mé znalosti o literárním dění v České republice a na Slo- vensku, upozornit na vynikající díla, která jsou mi osobně zvlášť blízká a která považuji za hodná překladu, a napsat případně i posudky.

Zůstat ve hře

Často jsou takovéto procesy velmi zdlouhavé, vy- žadují hodně trpělivosti a dlouhou výdrž. Ale pokud mě nějaká věc nadchne, pak mě nic nemůže zastavit …

Odkazy

Literární agentura Dana Blatná
Literární agentura Pluh/Edgar de Bruin
Prague Literary Agency/Maria Sileny (anglicky)
České Literární Centrum

slova
místa