deutsch english česky po slovensky

>  slová  >  prekladať

Začiatky

Moje prvé preklady boli české poviedky a rozpráv- ky, ktoré som – v dobrej tradícii samizdatu – vydal na Vianoce roku 1994 v ručne zhotovenom zošite.

Toto dielo mi v roku 1995 pomohlo k prvej "skutočnej" zakázke, ku preklad zo slovenčiny. Sprostredkovala mi ju moja bývala docentka a tým nastavila rozhodujúcu výhybku …

Jazyky

Od začiatku prekládam z češtiny aj zo slovenčiny a dodnes mám oba tieto jazyky rovnako rád.

Témy

Zostávam verný žánrom, ktoré obľubujem už dlho- dobo – pracujem predovšetkým ako literárny pre- kladateľ. Venujem sa najmä próze, a príležitostne prekladám aj poéziu. Okrem toho sa sústreďujem na odborné texty z oblasti humanitných vied: história, literárna veda, sociológia, etnológia, kultúrne vedy atď.

Médiá

Popri publikovaných prekladoch jestvujú ešte texty, ktoré som zhotovil pre autorské čítačky, alebo pre internetové stránky (napr. nemecké ukážky pre bývalý Portál českej literatury).

Odkazy

Zoznam publikácií (výber, PDF)
České Literární Centrum (po česky)

slová
miesta