deutsch english česky po slovensky

ukazovať: Postupim  <  miesta  <

Hlavné mesto

Postupim je hlavným mestom spolkovej krajiny Braniborsko, na juhozápade hraničí s mestom a spolkovou krajinou Berlín, a historicky aj v súčas- nosti je nerozlučne späté s vývojom Berlína. Vzťah dvoch miest, samozrejme, nikdy neprebiehal bez konfliktov, ale napriek všetkým problémom patria Berlín a jeho okolie nerozlučne k sebe …

Svetové kultúrne dedičstvo

Návštevníci Berlína by preto mali venovať aj brani- borskej metropole náležitú pozornosť. Turisti tu tradične obdivujú početné zámky a parky upro- stred malebnej krajiny, ktorými sa Postupim pre- slávil, a ktoré "Pruskej Arkádii" zabezpečili miesto na zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Protikladné aspekty

Postupim však má aj iné pozoruhodné stránky – filmové štúdiá v Babelsbergu, považované za "nemecký Hollywood", vedecké inštitúty i Einsteinova veža na Telegrafnom kopci alebo bývalá väznica KGB pri Novom sade. Doprajte si čas, čaká vás zaujímavé mesto.

slová
miesta